S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Na týchto stránkach Vám ponúkame prehľad nášho sortimentu s možnosťou priameho objednávania. Upozorňujeme Vás, že zvýhodnené ceny uvádzané na týchto stránkach platia len pri uskutočnení objednávok prostredníctvom tohto elektronického obchodu. Tovar je možné prevziať osobne na našej prevádzke MALAXA s.r.o. Nádražná 75/2, 907 01 Myjava alebo doručiť priamo k Vám na dobierku. Pred prvou objednávkou Vám doporučujeme oboznámiť sa s obchodnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom.

Obchodné podmienky

Nákup v elektronickom obchode firmy MALAXA s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
Pred uskutočnením nákupu je potrebné prihlásiť sa pod svojim prihlasovacím menom a heslom. Pred prvým nákupom je potrebné zaregistrovať sa a vyplniť všetky požadované údaje. Odoslaním registrácie zákazník súhlasí so spracovaním uvedených údajov v databáze informačného systému výhradne pre fakturáciu a kontakt so zákazníkom.

Po stlačení tlačítka " Potvrdiť objednávku " vo formuláre objednávky bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou spoločnosťou. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
Bezprostredne po odoslaní objednávky zákazník obdrží mail o uskutočnení objednávky. Následne po preverení údajov a prípadnom telefonickom overení bude objednávka mailom potvrdená alebo zamietnutá. Stav Vašej objednávky môžete sledovať aj priamo v dokumentoch elektronického obchodu.
Úhrada za tovar je realizovaná dobierkou alebo platbou predom bankovým prevodom. Podľa hodnoty objednávaného tovaru a spôsobu prepravy je k cene tovaru účtovaný príplatok podľa nasledovnej tabuľky, ktorý pokrýva manipulačné a prepravné náklady.

Hodnota tovaru do 300,- € s DPH poplatok 5,- €

Hodnota tovaru nad 300,- € s DPH poplatok 0,- €

Osobný odber do 10 dní poplatok 0,-€

Za produkty väčších rozmerov a hmotností (napr.: vaňa, sprchová vanička, keramika...) sa za každý takýto produkt pripočíta príplatok 12,- € k cene dopravy. Finálnu cenu dopravy vidíte vždy pri objednávke.

Firma MALAXA s.r.o., vo svojom elektronickom obchode garantuje cenu tovaru, ktorý je v momente objednávky skladom. Ak tovar nie je skladom a dodacia lehota prekročí 1 mesiac alebo sa cena tovaru zvýši o viac ako 10% zákazník má právo objednávku po vzájomnej dohode stornovať. Firma MALAXA s.r.o. si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, keď už nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí. Firma MALAXA s.r.o. má právo objednávku zrušiť ďalej v prípade uvedenia nepravdivých údajov o zákazníkovi, alebo v prípade keď nie je možné overiť objednávku kontaktom so zákazníkom.

Dodacie podmienky

Tovar zasielame kuriérskou službou, alebo ho môžete osobne prevziať v prevádzke firmy počas pracovnej doby. V prípade doručenia, bude doručený na adresu, ktorá bola uvedená v objednávke. Zákazník je povinný uhradiť tovar v hotovosti pri preberaní tovaru zaslaného na dobierku. V prípade nezastihnutia zákazníka, kuriérska služba sa ho pokúsi telefonicky skontaktovať a dohodnúť miesto a čas prevzatia tovaru. Kuriérske služby doručujú tovar len v pracovných dňoch a to od 8:00 - 16:30 hod. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie, je povinný nahradiť firme škodu, ktorá jej tým vznikla.
Tovar, ktorého dostupnosť je udávaná skladom, si môžete spravidla osobne vyzdvihnúť do 10 pracovných dní po overení Vašej objednávky.
Dodaciu lehotu tovaru, ktorý momentálne nie je dostupný Vám na požiadanie oznámime, pohybujú sa v rozmedzí 5-20 pracovných dní, v závislosti na druhu objednaného tovaru.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Odoslaním registrácie súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z Firma MALAXA s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu firmy MALAXA s.r.o. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok rieši reklamácie na výrobky zakúpené vo firme MALAXA s.r.o. Myjava.

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o jeho kúpe. Pri tovaroch, ku ktorým bol pri kúpe vydaný aj záručný list, je potrebné predložiť ho k žiadosti. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho alebo u iného dodávateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

Ak nie je na záručnom liste uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. To platí aj pre výrobky, kde je záručný list nahradený pokladničným bločkom.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak uvádza do prevádzky zakúpenú vec iný oprávnený dodávateľ, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do chodu, najneskôr však do 3 týždňov od prevzatia tovaru.

Doba od uplatnenia reklamácie až po do doby, keď si bol kupujúci povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Reklamáciu je predávajúci alebo iná povinná osoba vybaviť čo najskôr. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Kupujúci má právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) v prípade 3x opakovanej tej istej závady na výrobku v záručnej dobe. Závady musia byť zaznamenané v záručnom liste a potvrdené povereným zmluvným servisným strediskom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou či skladovaním a nesprávnym ošetrovaním výrobku. V prípade zistenia výrobnej vady bude tovar vymenený za nový tovar, resp. má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze v plnej výške. Pri reklamácii kontaktujte firmu MALAXA s.r.o. aby sme dohodli čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vybavenie reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Za vybavenie reklamácie sa považuje: odovzdanie výrobku po oprave, výmena tovaru alebo zamietnutie reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

V prípade reklamácií je potrebné, aby kupujúci čo najskôr o tejto skutočnosti informoval spoločnosť MALAXA s.r.o. mailom na aqua(zavináč)aqua-art.sk

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14  pracovných dní a to bez udania dôvodu od prevzatia tovaru (v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou listu do siedmych dní zaslanou na našu korešpondenčnú alebo emailovú adresu.

Kupujúci musí urobiť odstúpenie od zmluvy písomnou formou do siedmych dní.

Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s príslušenstvom. Pod pôvodným obalom sa rozumie najmä plastový obal, ktorý chráni tovar pred porušením, ale aj vonkajšia krabica, obalu musia byť nepoškodené.

Kupujúci môže tovar priniesť do firmy MALAXA s.r.o. osobne alebo môže tovar poslať poštou na adresu firmy MALAXA s.r.o.

Ak sú splnené všetky podmienky vrátenia tovaru, bude kupujúcemu vystavený dobropis. Peniaze budú vrátené do 15 dní od vrátenia tovaru na účet kupujúceho.

V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku!

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: aqua@aqua-art.sk
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme pohodlné nakupovanie

ZDNjYTYyMD